Location

3 Comments

  1. […] – tunderea pomilor fructiferi (dacă nu este […]

  2. […] la o distanţă mai mică de trei metri, iar când terminaţi operaţiunea e bine să treceţi la tunderea pomilor fructiferi, pentru a le forma coroana încă de pe acum”, ne-a spus horticultorul Călin Ţiplea. Dacă e […]

  3. […] soi anume, atunci este necesar ca acesta să fie inmulţit anume prin metoda vegetativă. Altoirea pomilor fructiferi, în esenţă, nu este altceva decât inmulţirea vegetativă. Altoiul nu se plantează în sol, ci […]